Andrzej Grubba

Andrzej Grubba urodził się 14 maja 1958 roku w Brzeźnie Wielkim koło Starogardu Gdańskiego. Zdobył wiele medali na podczas międzynarodowych zawodów tenisa stołowego, jak również na zawodach europejskich.

Był jednym z najlepszych zawodników tej dziedziny sportu w historii Polski, razem …

Kontynuuj czytanie

Roman Dmowski

Roman Dmowski – urodził się 9.07.1864 roku na Kamionku, który wtedy był warszawskim przedmieściem. Warszawa jego młodości, w niewiele lat po powstaniu styczniowym, była pełna żandarmów i stójkowych.

Najpierw szkoła elementarna na Pradze, miał tam nienajlepsze wyniki w nauce. Potem …

Kontynuuj czytanie

Dmitrij Mendelejew

Dmitrij Mendelejew – Przede wszystkim chemik, który wszystkie znane za jego życia pierwiastki zestawił w tabelę, szeregując je według mas atomowych, zostając w ten sposób twórcą pierwotnej formy układu okresowego. To Mendelejew zauważył, że właściwości pierwiastków powtarzają się okresowo, a …

Kontynuuj czytanie

Jerzy Urban

Jerzy Urban – przeszło osiemdziesiąt lat na karku i dziesiątki milionów złotych na koncie. Ale przez większość życia, znienawidzony przez wielu Urban, śmiało mógł być przykładem jak pieniędzy nie robić, choć miał świetne i dobrze płatne prace, nie gromadził majątku. …

Kontynuuj czytanie

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko – Na rok przed śmiercią Kościuszki John Keats, jeden z naj­większych poetów języka angielskiego, poświęcił mu wiersz. Gdy go dziś czytamy, razi nieco zbitkami emfatycznych superlatywów ujętych w kunsztowne strofy. Mowa w nim o imionach wielkich bohaterów ludzkości, …

Kontynuuj czytanie

Pablo Picasso

Pablo Picasso – wszechstronny dorobek artysty wywarł wpływ na nowoczesną sztukę.

„Czerpię to, co dobre, dobre dla mnie, wszędzie tam, gdzie je znajduję” – wyznał Pablo Picasso (1881-1973), gdy daremnie próbowano go przyporządkować danemu stylowi czy okresowi w sztuce. „Główny …

Kontynuuj czytanie

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie – Jej odkrycia dały początek epoce atomu. Entuzjazm i rządza wiedzy z jakimi Maria Curie, z domu Skłodowska (1867-1934) studiowała chemię i fizykę, nie opuszczały jej też w czasie badań nad pierwiastkami radioaktywnymi. Wspólnie z mężem – Piotrem …

Kontynuuj czytanie

Ludwig van Beethoven

U szczytu sławy cesarze i królowie czcili Ludwiga van Beethovena (1770-1827), jako największego z wielkich. Beethoven stworzył coś więcej niż tylko nowy styl w muzyce. Jego dzieło jest wprowadzeniem ludzkiego życia w świat dźwięków. Odmienił stulecie – po nim nic …

Kontynuuj czytanie

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte – Był dzieckiem rewolucji francuskiej, ale też właśnie on poskromił wrzenie społeczne i przekształcił je w zdobycze. Napoleon I Bonaparte (1769-1821), Cesarz Francuzów. Nazwano go „robespierre na koniu”. Olbrzymie imperium rozpadło się rychło po upadku cesarza – żołnierskie …

Kontynuuj czytanie

Krzysztof Kolumb

Krzysztof Kolumb (1451-1506) – zwany przez hiszpańskich mocodawców Cristobal Colon, musiał być twardym, zawziętym, niezwykle wytrwałym człowiekiem. Przez wiele lat próbował niestrudzenie zainteresować kogoś planem odbycia morskiej podróży do Indii. W 1492 roku wyruszył wreszcie swymi łupinkami drogę. Znalazł nowy …

Kontynuuj czytanie