William Szekspir

Dokładna data urodzenia Williama Szekspira nie jest znana, zakłada się, że urodził się prawdopodobnie pod koniec kwietnia roku 1564, umiera natomiast w roku 1616. Szekspir to dobrze znany wszystkim angielski poeta, a oprócz tego także drama rug i aktor. Uznaje się go powszechnie za najwybitniejszego pisarza w przypadku brytyjskiej literatury oraz zalicza do głównych reformatorów teatru w tamtym okresie. Jego spuścizna także jest dosyć okazała – pozostawił po sobie bowiem ponad kilkadziesiąt rozbudowanych sztuk, ponad sto pięćdziesiąt sonetów, a oprócz nich także pisał teksty innych gatunków. W czasie życia cieszył się dużą popularnością, jednak naprawdę doceniony został dopiero po swojej śmierci, a jego sława nie zmniejsza się nawet obecnie. Jego największym atutem była wszechstronność, umiał on bowiem łączyć w sobie elementy komedii z tragedią, a oprócz tego przedstawiać wszystko w sposób łatwy do przyswojenia, z drugiej jednak strony budować bardzo złożone portrety psychologiczne swoich postaci. O jego popularności może świadczyć fakt, że wszystkiego jego sztuki przetłumaczone zostały na co najmniej kilkadziesiąt języków, a pierwsze z polskich tłumaczeń powstawały na początku wieku dziewiętnastego.

William Shakespeare na świat przychodzi w roku 1594 w miasteczku Stratford-upon-Avon, jego ojciec John zajmuje się produkcją rękawiczek i innych elementów galanteryjnych, a oprócz tego jest lokalnym politykiem. Matka przyszłego pisarza, Mary, wywodzi się natomiast ze znanej i bogatej rodziny Arden. Warto zauważyć także, że rodzice Szekspira połączeniu byli więzami krwi, byli bowiem kuzynostwem, w szesnastowiecznej Anglii, małżeństwa tego typu nie były jednak czymś dziwnym i występowały dosyć często. William nie był jedynym dzieckiem swoich rodziców, posiadał bowiem siedmioro rodzeństwa, a sam był trzecim w kolejności. Swoją edukację rozpoczyna w lokalnej szkole mieszczącej się także w Stratford. Tutaj zapoznaje się z łaciną, historią, literaturą oraz retoryką – wykształcenie które zdobywał było solidne jego nauczycielami byli bowiem pochodzący z Oxfordu magistrowie. Prawdopodobnie w okresie finansowych kłopotów jego taty (związane były one głównie z nielegalnym handlem), młody Szekspir zmuszony jest do przerwania nauki. Nie wiadomo także nic o tym, czy w późniejszym okresie dalej się kształcił. Pewne jest jednak, że pracował jako guwerner u kilku magnatów, a oprócz tego imał się roli aktora w przedstawieniach dworskich. W wieku zaledwie osiemnastu lat wychodzi za osiem lat starszą Anne Hathaway. Przypuszcza się jednak, że powodem do ślubu były naciski rodziny oraz ciąża wybranki Szekspira.

Twórczość Szekspira jest naprawdę bardzo bogatą – tworzył on przede wszystkim sztuki uważane dzisiaj za jedne z najlepszych w swoim gatunku, a oprócz tego także arcydzieła literatury brytyjskiej. Do tych najważniejszy oraz najbardziej popularnych zaliczymy Sen nocy letniej, Romeo i Julię, Otella, Hamleta, Króla Leara i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Oprócz tego na swoim koncie Szekspir posiadał szeroką gamę sonetów, łącznie było ich ponad sto pięćdziesiąt. Dotyczyły one przede wszystkim ludzkiej moralności, miłości oraz zewnętrznego piękna. Oprócz tego pisał także inne utwory, między innymi dłuższe wiersze, które jak dzisiaj się uważa zostały napisane tylko po to, aby autor mógł zyskać przychylność bogatych mecenasów sztuki, którzy opłacaliby jego działalność.

Szekspir był artystą, którego działalność oraz praca odbiła się dużym echem na ówczesnym jak i dzisiejszym teatrze. Dzieła Szekspira nie są tylko i wyłącznie jednymi z najbardziej wybitnych przykładów literatury zachodu, oprócz tego dzięki nim rozwinąć mógł się teatr elżbietański. Jego twórczość pozwoliła na rozwój przedstawień teatralnych oraz spowodowała, że zostały one docenione także przez wyższe warstwy społeczne. Teatr dzięki Szekspirowi stał się sztuką o wiele bardziej ambitną, cały czas jednak zaspokajał także potrzebę zwykłej rozrywki. Styl Szekspira jest bardzo charakterystyczny – przede wszystkim dążył on do tego, aby portrety psychologiczne jego bohaterów były bardzo rozbudowane i złożone, jednocześnie łatwe w odczytaniu. Oprócz tego rozbudowywał fabułę, wątki, wprowadzał na scenę większą ilość aktorów, oraz rozbudowywał scenografię, przygotowanie sztuki teatralnej stawało się więc coraz bardziej wymagające. Odchodził on od koncepcji tradycyjnych, łączył z dużym sukcesem poetykę stylu oraz odniesienia uniwersalne oraz filozoficzne. William Szekspir oprócz tego był mistrzem wzbudzania skrajnych emocji wśród publiczności – jego przedstawienia i sztuki wywoływały śmiech, żal, smutek, gorycz, gniew, zdziwienie i całą paletę innych ludzkich uczuć.

Popularność Szekspira oraz jego uznanie w środowisku artystycznym zwiększało się stopniowo za jego życia, a potem bardzo szybko urastało już po jego śmierci. W momencie kiedy żył był szanowanym artystą, jednak nie uznawano go wtedy za wybitnego. Jego wiersze ukazywały się drukiem o wiele częściej niż sztuki, które pisał. W wieku siedemnastym nie osiągnął oszałamiającej popularności, wiek później jednak kolejne jego dzieła zyskiwały status wybitnych, sam poeta coraz częściej był określany mianem jednego z ważniejszych dla rozwoju literatury i sztuki angielskiej. W dzisiejszych czasach Szekspir cieszy się tak dużą popularnością, że staje się niemal wyświechtany. Oprócz tego dla młodzieży szkolnej, która przyswaja bardzo wiele jego tekstów staje się wręcz modnym oraz staroświeckim oraz przejawem wyższej kultury, która jest ciężka do zaakceptowania przez niektóre z grup społecznych.

Szekspir pomimo tego, że był postacią wybitną to dodatkowo miał wieść dynamiczne i ciekawe życie. Jedną z największych kontrowersji go dotyczących jest jednak fakt częstej polemiki autorstwa największych dzieł, które podpisywane są jego nazwiskiem. Większość znawców literatury pogłoski te uznaje za nieprawdziwe, istnieje jednak silna grupa twierdząca, że autorem tekstów nie jest wcale Szekspir, tylko inni pisarze. Kwestia ta cały czas zostaje otwartą i jest powodem do żywych dyskusji – tak naprawdę nie ma jednak żadnych mocnych dowodów, można kierować się jedynie poszlakami, oprócz tego nie jest wykluczane autorstwo zbiorowe poszczególnych dzieł.

Kontrowersje w przypadku Szekspira bardzo często budzi jego orientacja seksualna – przytłaczająca większość jego sonetów to jawna adoracja pięknego młodzieńca. Niecodzienny stosunek autora do obiektu uczuć, który jest tej samej płci bardzo często interpretuje się jako co najmniej biseksualizm poety, czasami także jako zapędy homoseksualne. Najczęściej wymienianym partnerem Szekspira jest Henry Wriothesley, jeden z patronów pisarzy. Tak naprawdę jednak nie istnieje żaden twardy i mocny dowód, który byłby w stanie potwierdzić jednoznacznie tą teorię – są to tak naprawdę tylko domysły, tak samo jak w przypadku autorstwa tekstów Szekspira. Osobną sprawą jest jednak stosunek do żony artysty, z którą nie widywał się często, mieszkali bowiem w innych miastach. Oprócz tego podaje się, że ich małżeństwo miało być wymuszone ciążą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *