Jezus

Jezus z Nazaretu, centralna postać wiary chrześcijańskiej, narodził się u początku naszej ery w Betlejem i został ukrzyżowany w Jerozolimie między 30, a 33 rokiem. „Chrystus” to przydomek nadany mu przez wyznawców jako oczekiwanemu mesjaszowi. Najważniejsze i po części …

Kontynuuj czytanie

Mahomet

Mahomet – Marzeniem Araba Muhammada ibn Abd Allaha, nazwanego później Mahometem, „najbardziej wychwalanym”, było zjednoczenie wszystkich plemion pod sztandarem nowej religii – islamu. Mahomet przyszedł na świat około 570 roku w Mekce i umarł w 632 roku w Medynie. Nie …

Kontynuuj czytanie

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa (29.09.1943) – Inicjator powstania pierwszego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w państwie bloku wschodniego, zapoczątkował w Polsce proces demokratyzacji. W 1990 został pierwszym niekomuni­stycznym prezydentem kraju po II wojnie światowej (do 1995).

Urodził się we wsi Popowo koło …

Kontynuuj czytanie

Józef Stalin

Józef Wissarionowicz Stalin (21.12.1878-5.03.1953) – Szef radzieckiej partii komunistycznej (1924-53), rządził krajem stosując bezwzględny terror i przeszedł do historii jako straszny człowiek socjali­zmu. Po II wojnie światowej stał się założycielem i władcą bloku wschod­niego. Podniósł ZSRR do rangi mocarstwa atomowego …

Kontynuuj czytanie

Lenin

Włodzimierz lljicz Lenin (22.04.1870-21.01.1924) – Główny teoretyk leninizmu, był rzecznikiem ścisłego rozdziału między partią a klasą robotniczą i stworzył tym samym odpowiednie warunki do sprawowania dyktatorskiej władzy przez komunistów. Jego ideologia rozpowszechniła się szeroko, ale upragniona rewolucja światowa się nie …

Kontynuuj czytanie

Józef Piłsudski

Józef Klemens Piłsudski (5.12.1867-12.05.1935) – Bojownik o niepodległość Polski, założył (1918) Rzeczpospolitą Polską. W 1926 powrócił w chwale bohatera narodowego do władzy i ustanowił dyktaturę wojskową. Pozostawił po sobie kraj z odzyskaną narodową tożsamością, ale pod względem gospodarczym opóźniony w …

Kontynuuj czytanie

Adolf Hitler

Adolf Hitler – urodzony w 1889 r. w Braunau w Austrii Hitler miał ambicje by zostać wziętym artystą. Mimo starań nie odniósł jednak sukcesu w dziedzinie malarstwa. Frustracja miała wkrótce przełożyć się na poglądy młodego Hitlera, który zaczął sympatyzować z …

Kontynuuj czytanie

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska – urodzona 2 lipca 1923 na Prowencie, obecnie część Kórnika, zmarła 1 lutego 2012 w Krakowie. Polska poetka i krytyk litercki, pisząca również eseje, tłumaczenia i felietony. Ojciec Wincenty Szymborski, zarządca dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego, matka Anna Maria …

Kontynuuj czytanie

Julian Tuwim

Julian Tuwim (1894-1953) – Poeta, tłumacz, autor wierszy dla dzieci, tekstów piosenek i skeczy kabaretowych, zbieracz i kolekcjoner ciekawostek. Był jednym z najnowocześniejszych polskich autorów. Początkowo budził powszechny zachwyt, pod koniec życia głęboką nienawiść.

Urodził się 13 września 1894 roku …

Kontynuuj czytanie

Sokrates

Sokrates (469 lub 470-399 p.n.e.) – Filozof grecki. Urodził się w leżącej na wschód od Aten attyckiej gminie Alopeke. Był synem rzeźbiarza Sofroniskosa i położnej Fainarety. Z Ksantypą, którą tradycja chyba niesłusznie przedstawia jako kobietę swarliwą, miał trzech synów. Był …

Kontynuuj czytanie