Znani dyktatorzy

Miano dyktatora funkcjonowało już w republice rzymskiej, miało wtedy jednak całkowicie inny wydźwięk i charakter. Oznaczało mianowicie urzędnika nadzwyczajnego, którego przyznawana była absolutna władza na okres maksymalnie sześciu miesięcy, co miało dawać szansę na zapobiegnięcie kryzysom. Już w pierwszym wieku przed naszą erą nadużywanie urzędu, głównie przez Juliusza Cezara, doprowadziło do zakończenia ery rzymskiej republiki i powstania cesarstwa. Współcześnie mianem dyktatora określany tego przywódcę, który w danym kraju sprawuje władzę autorytarną. Przeważnie określenie to posiada negatywny wydźwięk, dyktator bowiem jest w większości przypadków osobą, która nie liczy się z prawem oraz wolnością obywateli. Przykładem współczesnych dyktatorów w wieku dwudziestym i obecnym może być przede wszystkim Hitler, Stalin, a oprócz nich także Husajn, Castro, czy też Łukaszenka. Najbardziej znanym polskim dyktatorem był Józef Piłsudski, osobiście jednak nigdy nie korzystał z tego tytułu, w tym przypadku i tak posiadał on o wiele bardziej pozytywny charakter.

Adolf Hitler jest postacią wszystkim dobrze znaną i kojarzącą się przede wszystkim z tragicznymi wydarzeniami przed i w czasie trwania drugiej wojny światowej oraz eksterminacją milionów ludzkich istnień, przede wszystkim osób pochodzenia żydowskiego. Jeśli chodzi o fakty biograficzne, Hitler urodził się dwudziestego kwietnia roku 1889 w Braunau, umiera natomiast w kwietniu 1945 roku w Berlinie, tak przynajmniej podaje oficjalna wersja (tak naprawdę nigdy nie odnaleziono jego ciała, czy też nie udało się zidentyfikować jego szczątków). Oprócz tego że był niemieckim politykiem, kanclerzem Niemiec oraz następnie Rzeszy, sprawował także przywództwo w partii NSDAP. Był on zagorzałym propagatorem niemieckiej odmiany ideologicznej faszyzmu, która z powodu swojego bardzo silnego piętna na historii została nazwana od jego nazwiska hitleryzmem. Po objęciu najważniejszych państwowych funkcji, jego tytuł zmieniony został na Wódz i Kanclerz Rzeszy. Uznawany jest przez większość historyków za osobę osobiście odpowiedzialną za politykę rasową Niemiec nazistowskich, holokaust oraz śmierć milionów ludzi zabitych w obozach masowej zagłady jak i w czasie samej wojny (o czym z resztą wspomniano już wcześniej). Agresywna polityka, którą prowadził praktycznie od samego początku spowodowała, że swój początek miała druga wojna światowa, najgorsza w skutkach wojna jaka kiedykolwiek miała miejsce w historii ludzkości (jak się obecnie szacuje w wyniku działań wojennych zginęło ponad pięćdziesiąt milionów ludzi). Adolf Hitler jest jednak postacią strasznie fascynującą z punktu widzenia psychologicznego i całej jego biografii.

Józef Stalin przychodzi na świat w Gruzji w roku 1878 (sam w okresie swojej władzy twierdził, że wywodził się bezpośrednio z terenów rosyjskich oraz od rdzennych Rosjan). Umiera natomiast w Moskwie w roku 1953 w okolicznościach, które do dzisiaj budzą liczne wieloznaczności oraz nierozwiązane kwestie. Formalnie pełnił on obierane kadencyjnie funkcje sekretarza generalnego komunistycznej partii związku radzieckiego oraz premiera tegoż związku, faktycznie jednak sprawował władzę dożywotniego dyktatora, który posiadał nieograniczone możliwości. W swej polityce stosował ideę walki klasowej jako metodę sprawowania rządów, przede wszystkim jednak opierał się na terrorze wszystkich obywateli, doprowadzając w końcu do tego, że komunizm traktowany był jak religia, a on sam jako główny jej święty, czy też bóstwo. Cały czas władzy Stalina pochłonąć mógł nawet do kilkudziesięciu milionów śmiertelnych ofiar.

Fidel Castro jest jednym z bardziej znanych obecnych polityków, a raczej dyktatorów, który władzę w swojej rodzinnej Kubie sprawował nieprzerwanie od stycznia roku 1959 do lutego roku 2008, obejmując jednocześnie stanowisko premiera oraz prezydenta. Przez cały ten czas był także głównym sekretarzem KPK, czyli Komunistycznej Partii Kuby. Jego władza nie podlegała żadnym ograniczeniom, a jak się obecnie szacuje cały okres jego rządów pochłonąć mógł setki tysięcy ofiar, dokładna liczba tak naprawdę jednak nigdy nie będzie znana. Fidel Castro znany był z tego, że przetrzymywał w więzieniach niewinnych ludzi, tylko i wyłącznie z powodu ich poglądów politycznych, jakakolwiek otwarta opozycja natomiast tępiona byłą od razu w zarodku. Cały czas posiada on jednak licznych zwolenników, wskazują oni między innymi na to, że cieszył się bardzo dużym poparciem społecznym, jednocześnie twierdząc, że stosowane przez niego represje przybierały łagodny i niezbyt ostry wymiar i uznając przede wszystkim jego zasługę w postaci wyzwolenia Kuby spod wcześniejszej dyktatury. Z całą pewnością miejsce miało polepszenie życia Kubańczyków, do roku 2008, zanim ustąpił ze stanowiska istniało jednak wiele bardzo różnych ograniczeń, między innymi jeśli chodzi o media, komunikację przy wykorzystaniu najnowszych technologii i wiele, wiele innych. Fidel Castro cały czas żyje, jednak z powodu bardzo złego stanu zdrowia został zastąpiony na stanowisku przez swojego młodszego brata Raula Castro.

Saddam Husajn jest kolejnym przykładem współczesnego dyktatora, ten urodzony w roku 1937 polityk, sprawował swoją dyktatorską władzę w Iraku w latach pomiędzy 1979 rokiem aż do roku 2003. Trzy lata później, a mianowicie w roku 2006 został stracony przez powieszenie. Jego faktyczna władza utracona została po zbrojnej interwencji przeprowadzonej na Irak przez stany zjednoczone. Nie został aresztowany, gdyż miejsce jego pobytu było nieznane. Husajna udało się odnaleźć dopiero po ośmiu miesiącach poszukiwań na farmie oddalonej około piętnastu kilometrów od jego rodzinnego miasta. Znaleziono go w bardzo małej ziemiance, znajdujące się dwa metry w głąb gruntu. Oprócz tego nieopodal odnaleziono taksówkę, w której znajdowało się prawie milion dolarów w gotówce.

Haile Selassie był jednym z etiopskich cesarzy, którego czas panowania przypadł na okres pomiędzy rokiem 1930, a 1935. Bardzo często określany był mianem Wybrańca Bożego, czy też króla królów Etiopii. Obecnie znany jest także jako główny z symboli religijnych ruchu Rastafari, gdzie jego wyznawcy uznają go za ostatniego z biblijnych mesjaszów oraz wcielonym bogiem, który miał przyjść na świat aby zakończyć wojny na ziemi i zaprowadzić tysiącletni okres pokoju. Tak naprawdę posiadał on jednak wiele zapędów dyktatorskich, z jego ręki mogły zginąć rzesze ludzi, nic nie jest jednak dokładnie udokumentowane.

Idi Amin w czasie swoich rządów sprawowanych w Ugandzie przez okres ośmiu lat w latach siedemdziesiątych zasłużył sobie niewątpliwie na miano dyktatora (z całą pewnością w mniejszym wymiarze niż najwięksi ze znanych nam dyktatorów – jednak charakteryzowało go bardzo podobne okrucieństwo i brak poszanowania dla ogólnie przyjętych zasad prawnych i moralnych). W czasie jego rządów stworzył naprawdę brutalny i represyjny reżim, który był powodem śmierci dużej grupy osób. Na samym początku jednak jego polityka posiadała wiele cech prozachodnich, opierających się o ciepłe kontakty z krajami europy zachodniej oraz USA. Dopiero w roku 1976 jego reżim znajduje się w centrum światowego zainteresowania, kiedy okazało się, że udzielał wsparcia grupie palestyńskich terrorystów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *