Józef Stalin

Józef Stalin jest postacią bardzo dobrze znaną, nawet w czasach dzisiejszych, kiedy od jego śmierci minęło już prawie sześćdziesiąt lat. Nic dziwnego, obok Hitlera bowiem i kilku innych uważany jest on za jednego z największych dyktatorów, winnego śmierci milionów niewinnych osób (ich liczba nie jest dokładna i trudna do określenia i sięgać może nawet kilkudziesięciu milionów istnień). Formalnie pełnił on obieralne i kadencyjne funkcje sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz premiera tegoż związku, faktycznie jednak jego stanowisko było dożywotnią dyktaturą. Usuwał z drogi wszystkich tych, którzy mogli mu w jakikolwiek sposób zagrażać, nawet w ten najbardziej niedorzeczny, likwidował poszczególne grupy etniczne oraz klasowe na terenie związku radzieckiego oraz Rosji. Umożliwił on także Niemcom rozpoczęcie agresji na polskie ziemie, przez co też posiadała wyraźny wpływ na rozpoczęcie drugiej wojny światowej. W końcu jednak Rosja, wychodzi z tejże wojny jako zwycięzca, przejmując całą wschodnią część europy i wprowadzając w niej ustrój komunistyczny. Stalin umiera w roku 1953, okoliczności jego śmierci są jednak do dzisiaj niewyjaśnione.

Losif Dżugaszwili – bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Józefa Stalina był synem szewca i pochodził z rodziny chłopów pańszczyźnianych, jego matka natomiast była praczką. Przyrostek nazwiska –szwili, w języku gruzińskim oznaczać będzie syna. Stalin był dzieckiem bardzo słabym i chorowitym, trzecim potomkiem swych rodziców, dwoje starszych braci natomiast umarło w wieku niemowlęcym. Jego ojczystym językiem był gruziński, rosyjski natomiast do końca jego życia posiadał właśnie silne naleciałości i akcent rodzimego języka. Tematem kontrowersji pozostaje cały czas jego pochodzenie etniczne. O ile zwykle uznawany jest za Gruzina, często także podaje się jakoby miał on być Osetyjczykiem, co wykorzystywano parokrotnie w propagandzie, zarówno jeśli chodziło o Gruzję jak i o Osetię. Życie Stalina w dzieciństwie jednak nie było ubogie, jego ojciec posiadał bowiem duży zakład szewski, w końcu jednak alkoholizm doprowadził go na skraj upadku a on sam opuścił rodzinę. Od roku 1888 Stalin rozpoczyna naukę, w roku 1894 wstępuje natomiast do seminarium duchownego, szkoły tej jednak jak wszyscy dobrze wiedzą nie ukończył. Jednak wbrew legendzie, która stworzona została przez późniejszą propagandę Stalin miał zostać usunięty z seminarium za swoje poglądy marksistowskie. Zrezygnował natomiast z nauki z powodu zwiększenia się czesnego, którego nie był w stanie opłacić. Po porzuceniu seminarium rozpoczyna pracę jako niskiej klasy księgowy, w jednym z obserwatoriów astronomicznym. W czasie tym prowadził już działalność partyjną.

Józef Stalin na początku swojej działalności kierował eksami, czyli rewolucyjnymi ekspropriacjami, których głównym zadaniem było napadanie zbrojne na banki, pocztowe konwoje oraz pociągi w celu zdobywania środków finansowych na prowadzenie działalności partyjnej zgodnie z dewizą Lenina, która głosiła – grab zgrabione. W działaniach tych Stalin wspomagał się wieloma podwykonawcami. Różne źródła podają pięć większych akcji w przeciągu lat 1905-1907, których dokonał Stalin. Podczas nielegalnej działalności w partii używał licznych pseudonimów, które miały zapewnić mu pełną konspirację. Rok 1917 to moment kiedy miejsce ma rewolucja lutowa i kiedy sam Stalin powraca do Sankt Petersburga i do czasu powrotu Lenina kieruje głównych z komitetów bolszewików.

Stalin od roku 1923 przejmuje rolę sekretarza generalnego KPZR i od tego czasu oficjalnie rozpoczyna się okres jego dyktatury. Na początku jednak tak daleko posunięte zmiany nie są widoczne. Na samym początku jego władza opierała się na zaufaniu Lenina (zmarły rewolucjonista posiadał naprawdę silne poparcie w Rosji), z czasem jednak zaczął ujawniać się w nim talent do tworzenia naprawdę daleko posuniętych intryg. Pozbywa się on wszystkich swoich sprzymierzeńców z wcześniejszych lat oraz przypuszczalnych wrogów, którzy mogliby mu zagrozić. Od roku 1929 kiedy rządzi już pewnie zaczyna walkę z religią poprzez tworzenie organizacji propagujących ateizm. Kampania była wymierzona przede wszystkim przeciwko prawosławnym cerkwią. W roku 1934 jego władza osiąga szczyt absolutyzmu – w tym momencie już nikt nie posiada uwagi, aby w jakikolwiek sposób krytykować obecną władzę i jej posunięcia, co jednak tym bardziej czyniło go podejrzliwym wobec współpracowników. Stalin przejął i rozwinął po rządach leninowskich policję polityczną oraz zalążek systemu obozów koncentracyjnych GUŁag, gdzie następnie w takowych obozach przymusowej pracy zginęły setki tysięcy osób. Stalin działał jednak inaczej jak Hitler, nie zabijał on ludzi od razu w swoich obozach, najpierw odzierał ich z reszty człowieczeństwa i kazał pracować tak długo aż sami nie umarli, czy też nie doczekali cudem końca wojny. Sukces industrializacji całego ZSRR opierał się głównie na pracy współczesnych niewolników zamkniętych w obozach.

Stalin, podobnie jak większość innych dyktatorów, dbał o swój wizerunek społeczny, przedstawiając się przede wszystkim jako spadkobierca Lenina. Swoimi działaniami oraz korkami podsycał jednocześnie wśród ludzi atmosferę ciągłej niepewności oraz zagrożenia. Jednocześnie kreowany był na wodza narodu, co objawiało się ogromnym wpływem na życie poszczególnych mieszkańców ZSRR oraz ich kultury. Artyści o przekonaniach komunistycznych pisali teksty pochwalne w stronę Stalina, także ci spoza Rosji, duża ich część czyniła tak jednak dlatego, że inne teksty obejmowane były cenzurą.

Józef Stalin obecnie postrzegany jest jako jeden z największych tyranów oraz ludobójców w dziejach nie tylko Rosji, ale także i całego świata. Przypisywane jest mu spowodowanie śmierci kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu milionów ludzi. Spotykane są też wyższe szacunki, tak naprawdę jednak dokładniejsze ich ustalenie jest tak naprawdę niemożliwe. Oprócz tego obecnie uważa się, że stosunek Stalina do własnej osoby był co najmniej paranoidalny, możliwe także że dotknięty był schorzeniem psychicznym, psychopatią. Możliwe, że Stalin żył w urojonym świecie spisków i posiadał wszystkie charakterystyczne cechy paranoika, między innymi podejrzliwość, manię wielkości, wrogość oraz urojone myślenie – mogłoby to niejako wyjaśnić szereg niepotrzebnych i jednocześnie strasznie niedorzecznych wyroków, które skazywały ludzi na ciężkie roboty i życie w łagrach, czy też śmierć.

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami Józef Stalin umrzeć miał piątego marca w dniu 1953 roku na wylew krwi. Istnieją jednak także poszlaki wskazujące na to, że został on zamordowany już kilka dni wcześniej za wiedzą lub też poleceniem niektórych z jego współpracowników. W tym przypadku wymieniane będą różne nazwiska, szczególnie Berii, który twierdził sam, że przyczynił się do śmierci wodza, dzięki czemu udało mu się uratować życie wielu polityków oraz niewinnych ludzi, gdyż Stalin przygotowywał się do kolejnej czystki, szczególnie wśród najwyższych organów partyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *