Lech Wałęsa

Wałęsa urodził się w roku 1943 w Popowie. Jest jednym z najbardziej znanych w szerokim świecie polskim politykiem i działaczem związkowym, który rozgłos oraz popularność w skali globalnej zyskał sobie przede wszystkim z powodu prac przy zakładaniu Solidarności oraz przewodniczenia jej w najważniejszych okresach – to właśnie jego uważa się, za główną postać, która doprowadziła dzięki zmasowanym działaniom do obalenia komunizmu w Polsce co pociągnęło za sobą także kolejne zmiany ustrojowe we wschodniej europie. Za swoje zasługi otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w roku 1983. Zaraz po zmianach ustrojowych i podczas pierwszych wolnych wyborów prezydenckich został wybrany prezydentem, gdzie bardzo pomocna była popularność budowana przez dwie ostatnie dekady. Nie sprawdził się jednak do końca na tym stanowisku i na kolejną kadencję wybrany już nie został. Nie można jednak odebrać mu wszystkich wcześniejszych zasług oraz ciągłego zaangażowania w politykę, nawet w obecnych czasach, obecnie jednak bardziej w formie autorytetu i komentatora wydarzeń ze sceny politycznej.

Wałęsa przychodzi na świat w ostatnich dniach września w roku 1943 w miejscowości Popów. Jego rodzicami byli Bolesław oraz Feliksa Wałęsa wywodzący się z warstwy robotniczej. Sam Lech skończył w roku 1961 szkołę zawodową w okolicznym mieście, nic nie wróżyło więc mu tak bujnej i rozbudowanej kariery politycznej. Przez następne sześć lat pracował on jako elektryk, zajmując się zarówno samochodami jak i ciągnikami, a oprócz tego sprawował funkcję konserwatora urządzeń elektrycznych. W okresie tym odbywał także służbę wojskową, w jednostce, która mieściła się w Koszalinie – służbę tą zakończył ze stopniem kaprala. W roku 1967 Wałęsa rozpoczyna swoją pracę w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina – w tym momencie tak naprawdę rozpoczyna się jego historia jako reformatora i założyciela solidarności.

Lech Wałęsa już w latach siedemdziesiątych organizował strajki pracowników oraz w nich osobiście uczestniczył, strajk na naprawdę dużą skalę miał jednak miejsce dopiero w roku 1980 właśnie w stoczni gdańskiej. W momencie kiedy został zwolniony stanął na czele komitetu strajkowego i udało mu się dojść do porozumienia z władzami stoczni, która zgodziła się na podwyżki oraz postawienie tablicy upamiętniającej wydarzenia grudniowe, które także miały miejsce w stoczni. Spowodowało to, że wałęsa oficjalnie ogłosił zakończenie protestu. Jednocześnie został on przywrócony został on do pracy w stoczni gdańskiej i niedługo po tym stanął na czele nowopowstałej organizacji NSZZ Solidarność. W roku 1981 wybrany został na przewodniczącego w regionie gdańskim, następnie na pierwszym z krajowych zjazdów wybrano go przewodniczącym ogólnopolskim. W latach tych solidarność dzięki Wałęsie zaczęła przekształcać się w rozbudowany i posiadający masowy wydźwięk ruch społeczny oraz polityczny, który w swym szczytowym okresie liczył powyżej dziesięciu milionów członków, a oprócz tego wokół solidarności zaczęły formować się satelickie organizacje o podobnych zasadach funkcjonowania. Stworzenie solidarności i jej moc, którą stanowili ludzie w niej zgromadzeni, także posiadało niemały wpływ na zmiany, które zaszły w państwie, władza bowiem chcąc, nie chcąc musiała zgodzić się na postulaty wysuwane przez coraz większą część społeczeństwa oraz jego przedstawicieli.

Jednym z najważniejszych momentów działań Wałęsy, który dążył przede wszystkim do zmian warunków pracy oraz życia robotników oraz do ogólnych zmian w państwie, było rozpoczęcie rozmów przy okrągłym stole wraz z przedstawicielami rządzących. To właśnie wałęsa był jednym z głównych twórców porozumień, które przy stole tym zapadały. Wszystko rozpoczęło się w lutym roku 1989, a koniec obrad miejsce miał na początku kwietnia tego samego roku. W ich wyniku w konstytucji polskiej republiki ludowej wprowadzone zostały zmiany i odbyły się wyboru do parlamentu w roku 1989. W wyborach tych opozycja Wałęsy zdobyła trzydzieści pięć procent miejsc w parlamencie, czyli wszystkie te, które przeznaczone były do wolnego wyboru.

Praktycznie od początku lat dziewięćdziesiątych wypowiedzi byłych pracowników Lecha Wałęsy, a przede wszystkim jego wrogów z kręgów politycznych sugerować mogły i jednocześnie oskarżać polityka o współpracę z SB. Lech Wałęsa wymieniony został jako tajny współpracownik Służb Bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek także przez samego prezydenta Kaczyńskiego. Podobne opinie pojawiały się w kilku filmach dokumentalnych jak i w książkach. Jeśli chodzi o akta Wałęsy związane z SB są one niepełne, wiadome jest jednak, że wystąpił na początku lat dziewięćdziesiątych o ich udostępnienie do UOP a kilka lat później stwierdzony został brak poszczególnych dokumentów i brak wypożyczonych mikrofilmów. Wyrwanych zostało ponad kilkadziesiąt stron, nie wiadomo do dziś czy zostały one odnalezione, czy też całkowicie przepadły i czy miało to na celu skompromitowanie Wałęsy. W ostatnim okresie pojawiły się nowe fakty dotyczące całej sprawy, między innymi jeden z byłych funkcjonariuszy SB, który uznany był za nieżywego zeznał, że przekazywał Wałęsie pieniądze na zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą, a w wyniku wymiany informacji pomiędzy dwoma mężczyznami nikt nie ucierpiał, a sam zainteresowany nie wie także, czy Wałęsa został zarejestrowany jako jeden z Tajnych Współpracowników.

Pomimo, że Lech Wałęsa z zawodu był tylko i wyłącznie elektrykiem, otrzymał on w przeciągu całego swojego dojrzałego życia wiele różnorodnych odznaczeń jak i tytułów oraz nagród. Tylko i wyłącznie od roku 1995, czyli od momentu zakończenia prezydentury do dzisiaj otrzymał piętnaście honorowych doktoratów. Najważniejszą nagrodą jest jednak pokojowa nagroda nobla z roku 1983, a dwa lata wcześniej ogłoszony został człowiekiem roku. Wałęsa otrzymywał honorowe odznaczenia orz przywileje od monarchów i rządzących w większości europejskich państw, między innymi z rąk samej Elżbiety II otrzymał godność Honorowego Członka Łaźni (wiąże się to z jednoczesnym nadaniem tytułu szlacheckiego, jednak tylko i wyłącznie w przypadku rdzennych mieszkańców wysp brytyjskich, a nie cudzoziemców).

Jeśli chodzi o prywatne życie Lecha Wałęsy to w nim także wyróżnić można kilka ważnych dat, pierwsza z nich to grudzień roku 1969 kiedy żeni się z Danutą Gołoś. Posiadają oni razem ośmioro dzieci, gdzie pierwszy rodzi się syn Bogdan w roku 1970, najmłodszym dzieckiem jest natomiast córka Brygida, która na świat przychodzi w roku 1985. W ślady ojca poszedł tylko najmłodszy z synów, który nie dość, że był posłem na sejm w ostatnich kadencjach, to jednocześnie jest obecnym euro deputowanym z ramienia platformy obywatelskiej. Pozostałe dzieci Wałęsy rozpoczęły całkowicie inną karierę i nie związały się z polityką. Ważny w życiu prywatnym Wałęsy jest rok 1984 kiedy wydaje swoją biografię, przetłumaczoną na wiele języków na całym świecie, kolejna jego biografia ukazała się w roku 2007, a obszerniejsza wersja wzbogacona w zdjęcia i nowe fakty rok później.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *