Lech Wałęsa

Lech Wałęsa to z całą pewnością jedna z bardziej wyśmienitych postaci w polskiej i jednocześnie światowej polityce, dzięki niemu bowiem udało się doprowadzić do obalenia komunizmu w Polsce i wprowadzenia pierwszych zmian ustrojowych. Zajmował się on polityką i był aktywnym działaczem związkowym, jego wykształcenie oraz zawód nigdy by na to nie wskazywały był bowiem zwyczajnym gdańskim elektrykiem. Był jednak jednym ze współzałożycieli i jednocześnie pierwszym przewodniczącym Solidarności, która stawała w coraz większej opozycji do rządu komunistycznego. W pierwszych demokratycznych wyborach od wielu lat wybrany został na prezydenta, gdzie urząd swój piastował do roku 1995, później zastąpił go Kwaśniewski. Według magazynu Time był on człowiekiem roku 1981, dwa lata później, a mianowicie w 1983 otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla, co jest jednym z większych wyróżnień. Z całą pewnością Lech Wałęsa jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych na świecie polaków, zaraz obok papieża. Wiele lotnisk, szkół i ośrodków publicznych nazywanych jest właśnie jego imieniem.

Lech wałęsa urodził się w 1943 roku w Popowie. Jego rodzice Bolesław oraz Feliksa Wałęsa byli ludźmi żyjącymi jak najbardziej przeciętnie, ojciec zajmował się ciesielstwem, matka natomiast opiekowała się domem. W roku 1961 wałęsa kończy Zasadniczą Szkołę Zawodową, która znajdowała się w Lipnie. W okresie pomiędzy 61, a 67 rokiem wieku dwudziestego pracował jako elektryk samochodowy później także ciągnikowy oraz konserwator elektrycznych urządzeń w jednym z państwowych ośrodków maszynowych w Łochocinie. W międzyczasie odbywał także swoją służbę wojskowa w Koszalinie gdzie ukończył ją otrzymując stopień Kaprala. Rok 1967 to moment kiedy znajduje zatrudnienie w gdańskiej stoczni, która nosiła w tym czasie imię Lenina.

Sierpień 1980 to moment kiedy Wałęsa bierze czynny udział w organizacji zaplanowanego przez Borusewicza strajku w stoczni gdańskiej. Czternastego dnia tego samego miesiąca dołącza on do inicjujących proces w zakładzie. Po wygłoszonym przemówieniu do dyrektora gdańskiej stoczni, w którym przypomina o swoim zwolnieniu, wchodzi w skład komitetu strajkowego, a następnie staje na jego czele. Po tym jak władze zgodziły się na przyjęcie głównych postulatów (podwyższenie zarobków, wprowadzenie tablicy upamiętniającej ofiary grudniowych wydarzeń oraz przywrócenie zwolnionych pracowników). Lech wałęsa ogłosił przegłosowaną decyzję komitetu strajkowego o zakończeniu protestu. Jeszcze tego samego dnia, po konsultacji z przedstawicielami także innych zakładów pracy ogłoszony został strajk solidarnościowy, a następnego został przewodniczącym MKS, czyli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W 1980 podpisuje on charakterystyczne porozumienie sierpniowe, do czego używa swojego dużego i znanego następnie na całym świecie długopisu, na którym znajduje się wizerunek Jana Pawła II. We wrześniu tego samego roku kiedy zostaje przywrócony do pracy w stoczni zakłada na bazie MKS-u Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność. Rok później wybrany zostaje na jego przewodniczącego, a następnie na pierwszego przewodniczącego krajowego NSZZ Solidarność otrzymują powyżej połowy głosów już w pierwszej turze. W czasie tym związek zawodowy Solidarność zaczyna przekształcać się w masowy ruch polityczny oraz społeczny, który liczy w momencie szczytowym dziesięć milionów członków.

Na reakcję PZPR nie trzeba było długo czekać, Wałęsa zostaje internowany najpierw do Chylic, następnie osadzono go w Otwocku, a w końcu wylądował on w Arłamowie. Decyzja o internowaniu podjęta została jednak już w następnym roku. W momencie kiedy zdelegalizowano solidarność oraz jednocześnie zwolniono go z pracy przez kolejne lata obejmował go dozór policyjny i był narażony na inwigilację służb specjalnych. Władze PRL traktowały go jako osobę prywatną. Lech Wałęsa do końca roku 80 pozostawał przywódcą działającej nieoficjalnie solidarności. Cały czas otrzymywał liczne kontakty z zakonspirowanymi strukturami całego związku.

Rok 1988 przynosi kolejną falę strajków, szczególnie w Gdańsku oraz w gdańskiej stoczni, gdzie za jego organizację ponownie odpowiedzialny jest Lech Wałęsa. Strajk ten kończy się ugodą z rządem i rozpoczęciem rozmów przy tak zwanym Okrągłym Stole. Wałęsa jest tutaj jednym ze współtwórców porozumień, czyli nieformalnym przywódcą społecznej części uczestników trwających rozmów i jednocześnie jednym z głównych koordynatorów. Oprócz tego był on głównym założycielem komitetu obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarności. Wałęsa pod koniec sierpnia roku 1988 podczas spotkania z politykami osiąga porozumieniu w sprawie rozpoczęcia obrad rządu z opozycją w zamian za wygaszenie fal strajków, które organizowane są przez Solidarność. Rozmowy okrągłego stołu rozpoczynają się dokładnie w lutym 1989 i kończą na początku kwietnia. W ich wyniku możliwa była zmiana konstytucji PRL oraz wybory parlamentarne jeszcze w czerwcu 1989. Komitet obywatelski w wyborach zdobywa sto mandatów w senacie i wszystkie z trzydziestu pięciu procent pochodzących z wolnego wyboru w sejmie. W sierpniu 1989 miejsce ma spotkanie z pomniejszymi partiami, gdzie zawiązana zostaje koalicja, która tworzy pierwszy niekomunistyczny rząd po drugiej wojnie światowej.

Od momentu kiedy Wałęsa zostaje wybranym pierwszym w pełni demokratycznym prezydentem polski w wypowiedziach jego wrogów oraz dawnych współpracowników znajdują się sugestie oraz oskarżenia, które miałyby pokazywać, że Wałęsa był współpracownikiem SB. Lech wałęsa wymieniony zostaje tutaj jako tajny współpracownik służb o pseudonimie Bolek. Same akty, które dotyczyły by pomocy SB przez Wałęsę są niepewne. Wiadomo jedynie, że jako prezydent RP wystąpił on o ich udostępnienie. W 1996 stwierdzony został brak części dokumentów i brak mikrofilmów, które zostały wypożyczone. Kilkadziesiąt stron zostało wyrwanych, nie wiadomo dziś czy wróciły do MSW zdekompletowane, czy też zniszczone zostały później, tak aby skompromitować Wałęsę.

Rok 1969 jest ważnym w życiu Wałęsy, przede wszystkim dlatego, że w roku tym żeni się z Danutą Gołoś. Razem posiadają ośmioro dzieci, ostatnie z nich przychodzi na świat w roku 1985, pierwsze natomiast w 1970. Działalność polityczną prowadzi tylko najmłodszy jego syn, a mianowicie Jarosław Wałęsa, który był posłem na sejm piątej oraz szóstej kadencji, a w siódmej kadencji jest euro deputowanym z ramienia PO. Jedna z córek pracowała jako rzecznika biura prasowego ojca. Od momentu kiedy miejsce miał strajk w stoczni gdańskiej Lech Wałęsa w miejscach publicznych pokazuje się z charakterystycznym plastikowym emblematem wpinanym w klapę marynarki. Przedstawia on wizerunek MB Częstochowskiej (w ostatnim czasie oryginalny plastikowy emblemat wymieniony został na metalowy). Lech Wałęsa cały czas działa bardzo aktywnie na forum politycznym oraz społecznym, w roku 1984 wydaje natomiast swoją autobiografię, która przekładana była na liczne języki. W roku 2007 wydaje natomiast kolejną książkę dotyczącą jego historii politycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *