Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko – Na rok przed śmiercią Kościuszki John Keats, jeden z naj­większych poetów języka angielskiego, poświęcił mu wiersz. Gdy go dziś czytamy, razi nieco zbitkami emfatycznych superlatywów ujętych w kunsztowne strofy. Mowa w nim o imionach wielkich bohaterów ludzkości, …

Kontynuuj czytanie

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte – Był dzieckiem rewolucji francuskiej, ale też właśnie on poskromił wrzenie społeczne i przekształcił je w zdobycze. Napoleon I Bonaparte (1769-1821), Cesarz Francuzów. Nazwano go „robespierre na koniu”. Olbrzymie imperium rozpadło się rychło po upadku cesarza – żołnierskie …

Kontynuuj czytanie

Lenin

Włodzimierz lljicz Lenin (22.04.1870-21.01.1924) – Główny teoretyk leninizmu, był rzecznikiem ścisłego rozdziału między partią a klasą robotniczą i stworzył tym samym odpowiednie warunki do sprawowania dyktatorskiej władzy przez komunistów. Jego ideologia rozpowszechniła się szeroko, ale upragniona rewolucja światowa się nie …

Kontynuuj czytanie

Józef Piłsudski

Józef Klemens Piłsudski (5.12.1867-12.05.1935) – Bojownik o niepodległość Polski, założył (1918) Rzeczpospolitą Polską. W 1926 powrócił w chwale bohatera narodowego do władzy i ustanowił dyktaturę wojskową. Pozostawił po sobie kraj z odzyskaną narodową tożsamością, ale pod względem gospodarczym opóźniony w …

Kontynuuj czytanie